Bohuslav Nešetřil

ODVOZ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z PÁLENIC

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ


Tel. 604 944 298, e-mail: nesetrilbohuslav@seznam.czČištění kanalizace tlakovou vodou ECOFIT 150/75

- vhodné pro potrubí 40 mm - 400 mm


Čištění domovních odpadů přístrojem K-45

- používá se pro čištění sekundárních kanalizačních potrubí používaných v kuchyních, koupelnách a hospodářských prostorách (20 mm - 75 mm)