Bohuslav Nešetřil

ODVOZ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z PÁLENIC

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ


Tel. 604 944 298, e-mail: nesetrilbohuslav@seznam.czČištění odlučovače tuků a likvidace tohoto odpadu

Tukový lapol-odpadní jímka která zabraňuje úniku tuků a olejů z kuchyňských provozoven do kanalizace.


Nezanedbávejte pravidelný servis a čištění tukových lapolů . Doporučujeme provádět čištění lapolů 2krát ročně.


Jsme připraveni vám nabídnout nejlepší cenu.