Bohuslav Nešetřil

ODVOZ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z PÁLENIC

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ


Tel. 604 944 298, e-mail: nesetrilbohuslav@seznam.czDovoz aktivního kalu pro domovní a obecní čističky

Dovoz aktivního kalu ( bakterií ) slouží k zajištění správného chodu čistírny.