Bohuslav Nešetřil

ODVOZ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z PÁLENIC

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ


Tel. 604 944 298, e-mail: nesetrilbohuslav@seznam.czČištění a vývoz jímek, septiků, žump a domovních čističek

- délka hadice po domluvě až 100m a více

- domovní čístička před a po vyčištění