Bohuslav Nešetřil

ODVOZ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z PÁLENIC

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ


Tel. 604 944 298, e-mail: nesetrilbohuslav@seznam.czDalší poskytované služby

Vysátí a vyčištění stávající jímky s možností napojení a využití jako zásobárny dešťové vody

Odčerpání vody ze zatopených sklepů, garáží po přívalovém dešti

Čištění přečerpávajících jímek

Čištění požárních nádrží

Poskytujeme služby na vývoz močůvky a silážních šťáv pro zemědělská družstva

Uzavření smlouvy na odvoz a likvidaci splaškové odpadní vody pro kolaudační řízení